ОБЩИ УСЛОВИЯ

                                                                             на Топ Груп България ООД

                                за ползване и пазаруване през интернет магазин www.kosebose.net

   Общите условия за пазаруване по електронен път от  100% Българско частно дружество Топ Груп България ООД  наричан по надолу "Доставчик", с изключителна собственост върху интернет магазин www.kosebose.net наричан по надолу ''Сайт'', са приети въз основа на закона за задълженията и договорите и търговския закон.

  При посещение, разглеждане или използване на Сайта на Доставчика, Вие недвусмислено заявявате, че разбирате и безусловно приемате посочените в него както права, така и задължения като правна равностойност на подписан между страните писмен договор. По този начин приемате, и се съгласявате да изпълнявате стриктно по смисъла на закона условията по този договор. Доставчика си запазва законното правото да променя настоящите условия по всяко време и по всякакъв повод съобразявайки се с правните и етични разпоредби и норми. Ако и след извършените промени Вие продължавате да разглеждате и използвате Сайта на Доставчика това се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

1.    Предмет на Общите условия

(1) Общите условия са публикувани на видно и леснодостъпно място в Сайта на Доставчика за да може Ползвателя да се запознае с тях.

(2) Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Доставчика  предоставя услуги и продукти на потребителите чрез Сайта си.  Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на Сайта.

(3) Публикуваната информация в Сайта на Доставчика е общодостъпна  и се разпространява безплатно в интернет пространството.

(4) Ползвателя може да получава информация за новите стоки и артикули публикувани в Сайта на Доставчика.

(5) Ползвателя може свободно и безплатно да преглежда в Сайта стоките, характеристиките им, цените и условията за пазаруване както и условията за доставка.

(6) Ползвателят има възможност като Потребител да сключва договори за покупко-продажба, доставка на стоки и артикули от Сайта.

(7) Стоките и артикулите в Сайта на Доставчика следва да бъдат закупени от потребителите на обявените в съответната валута цени с включено ДДС и без включена цена за доставка и при настоящите условия.

(8) Цените по ал. 7 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени по тарифи на ангажираната с това транспортна компания, освен изрично упоменатите в Сайта промоции за отбив от цената или безплатна доставка.

(9) Приемането на настоящите общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключване на договор за покупко-продажбата на стоки между Доставчика и Ползвателя.

(10) Ползвателите имат възможност да се информират за правата произтичащи от закона чрез предоставената в Сайта информация на Доставчика.

(11) Доставчика гарантира правата на Ползвателите предвидени от закона и след закупуване на стока от Сайта въз основа на потребителското и търговското право, добрата практика и добросъвестността.

2.    Регистрация

(1) Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез Сайта на Доставчика.

(2) Ползвателите използват един от трите предоставени от Доставчика начина за пазаруване от Сайта:

(2.1) Чрез използване платформата на Сайта на Доставчика.

(2.2) Чрез телефонно обаждане, като за това не се начисляват никакви допълнителни импулси от оператора.

(2.3) Чрез пращане на e-mail за направена поръчка.

(3) Купуването и поръчката стават чрез преминаването на 6 основни стъпки. Необходимо е попълването на форма в стъпка 2, в която се посочват коректни данни, необходими за издаването на фактура и  за доставка, както и валиден адрес за доставка на продукта,телефонен номер и e-mail адрес.

3.    Съгласие

С натискане на бутона „Потвърждение на поръчката” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
 
4.    Условия за поръчка на стоки

    Поръчка

Доставката на стоки от Сайта става след коректно попълнена форма от клиента в стъпка 2  и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение на e-mail, че е приета.

Автоматично генерирания от системата служебен номер за поръчка не гарантира нейната наличност на склад. Наличността на стоката към момента на обработка на поръчките от оператор се потвърждава от Доставчика по телефон или имейл. Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчка и доставка в случай, че наличността се е изчерпала при вносителя или стоката е била предназначена за доставка на по-рано обработени поръчки през системата на онлайн магазина.

    Потвърждение и изпълнение на поръчки

Доставчикът задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Ползвателя  с цел сключване на договор от разстояние. В началото на разговора дежурния оператор ще се представи на потребителя с името/наименованието си или  – името/наименованието на лицето, от чието име извършва обаждането, както и търговската цел на обаждането (Чл. 49. от ЗЗП(Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (6) 

Доставчикът  си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през Сайта, ако попълнените данни на клиента не са валидни. Доставчикът е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчка и доставка в случай, че наличността се е изчерпала при вносителя или стоката е била предназначена за доставка на по-рано обработени поръчки през системата на онлайн магазина.

Доставчикът има право да откаже поръчка при установен неоторизиран достъп в системата на онлайн магазина, технически проблем или техническа грешка при въвеждане на информацията за продукта - цена (по-ниска с 25 на сто от пазарните за съответния вид стока или при несъответствие за обявени на сайта промоции и намаления за дадения вид стока), описание на продукта, характеристики на продукта.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Ползвателят може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от Доставчика.

    Плащане

Доставчикът предлага плащане с наложен платеж или в брой при доставка на стоката. На страницата за поръчка в Метод за плащане - стъпка 5, автоматично е зададено плащането с наложен платеж (Offline Payment).

Ползвателят заплаща стойността на артикула по цените, посочени в Сайта в момента на поръчката и при нейната доставка. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, Доставчикът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, която Ползвателя има право да приеме или да откаже.
 
5.    Срок и цена на доставка

  Срокът за доставяне на налични на склад стоки, поръчани през Сайта, е 3 работни дни, в зависимост от местонахождението на посочения от Вас адрес.. Пратките се доставят чрез куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС, с наложен платеж - плащате на куриера в момента на доставката. При заявена поръчка от страна на клиент се счита, че същият се е запознал и съгласил с настоящите условия за пазаруване с договор от разстояние (Интернет търговия) по смисъла на    Чл. 45. от ЗЗП(Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) .
  Продуктите се изпращат с опция "преглед и тест", което Ви дава възможност  да отворите и прегледате  пратката, преди да сте заплатили на куриера нейната стойност. Препоръчваме възползването на тази опция от страна на Ползвателя в присъствието на куриера за установяването целостта на продукта и липса на транспортни дефекти. При освобождаване на пратката без да се отвори и прегледа в присъствието на куриер се счита че продукта няма нарушена цялост и Ползвателя се съгласява с това като в последствие не може да претендира пред куриерската служба или Доставчика за транспортен дефект. При установяване транспортен дефект на продукта в присъствието на куриера, същия прави констативен протокол за наличните първоначално видими щети за завеждане на иск към транспортната компания.
Стойността на транспортните разходи не са включени в цената  на продукта и са по ценоразпис на транспортната компания.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Доставчикът е длъжен да уведоми Ползвателя за това и да посочи нова дата на доставка.

 

6.    Условия за връщане на закупена стока

 Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Доставчика за имената си, актуален  адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 

Топ Груп България ООД

гр.София, жк. Суха Река, бл.14, офис 5

тел.0887-397-877

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“ 

________________________________________________________________________________

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта на Доставчика като в случай че използва тази възможност, Доставчика незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, Доставчика  ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Доставчика за неговото решение за отказ от договора.

Доставчика има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Потребителят следва да изпрати на Доставчика  или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал Доставчика за отказа си от договора. 

Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на Доставчика  преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Отказ от закупени стоки може да бъде упражнен съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при условие, че стоките се върнат от потребителя в пълна окомплектовка и ненарушена опаковка.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Доставчика запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока на притежание на стоките.

Внимание!

Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора - ИЗТЕГЛИ

7.    ДАННИ ЗА Топ Груп България ООД


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
7.1. Наименование на Доставчика: Топ Груп България ООД
7.2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, Община , ж .к. Суха река, бл. 14 офис 5
7.3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София,  ж .к. Суха река, бл. 14 офис 5
7.4. Данни за кореспонденция: България,  България, гр. София, Община , ж .к. Суха река, бл. 14, офис 5 еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. (+359)887-522-938, (+359)887-397-877, МОЛ: Митко Стоянов
7.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203649113 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
7.6 Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. "Цветан Лазаров" № 2,
тел.: (02) 91-53-518
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уеб сайт: www.cpdp.bg
B. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
C. Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg


 

8.   Съобщения

Съобщенията до онлайн магазин www.kosebose.net e необходимо да бъдат изпращани  използвайки E-mail адреса Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или физически по пощата на посочения адрес за кореспонденция.
 
Съобщенията ще се считат за получени, когато писмото по E-mail е получено (или на следващия работен ден, ако е получено през почивните дни събота и неделя или в ден, който е официален празник в мястото на получаването).
 
9.   Салваторна клауза
В случай че някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение бъде призната за противоречаща на императивни норми, за нищожна или по каквато и било причина неприложима, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта на която и да било от останалите разпоредби.
 
10.  Форс мажор
Никоя от страните няма да бъде държана отговорна за каквато и да било загуба, претърпяна от другата страна, или да бъде считано, че е в неизпълнение поради забава или лошо изпълнение (различно от неизпълнение на задължението за извършване на плащания), произтичащи от действия или събития извън обхвата на нейния разумен контрол.

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ В САЙТА С В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС.
 

Безплатна доставка

ВИДЕО

Намерете ни

За Косе Босе