ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката, включително и случаите в които доставчикът не е имал информация за нея преди доставката на стоката.
Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и цели. Задълженията на Доставчика по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

Гаранционният срок на стоката е посочен в приемо-предавателния протокол /гаранционна карта/ и започва да тече от датата на продажба.
Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура или приемо-предавателен протокол /гаранционна карта/.
Всички ремонти се извършват задължително в сервиза на Доставчика.
Допълнителните разходи за транспортиране на техниката до сервиза или за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на клиента
С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Kosebose.net издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.
Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

 • Заради реален риск от несъзнателно причинени повреди на продукта при сглобяване от потребителя или неумението му - отговорността щетата/щетите се носи от него и е изцяло за негова сметка.
 • Артикулите продавани в електронния магазин на Доставчика са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

  Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

 • Артикул, който е използван, без да е спазена инструкцията на производителя за правилна употреба.
 • Артикул, който е използван не по предназначението му и това се установи след предявяване на претенция от потребителя.
 • Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на експлоатацията на продукта.
 • Неумение или неспазване на указанията за сглобяване и монтаж предоставени от производителя.
 • Дълбоки или повърхностни наранявания по продукта за времето на експлоатацията му, при неправилно пренасяне, транспорт и безотговорно съхранение.
 • Дефект или повреда причинена в следствие на груба, безотговорна или небрежна употреба, съхранение в среда или помещения неподходящи за това или експлоатация за цели, различни от предназначението на артикула.
 • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – възникнали природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др.подобни.
 • Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
 • Продукт, на който е извършена промяна или изменение на конструкцията.
 • Поправка на артикули получили повредата си в следствие на монтирани части и аксесоари, неотговарящи и различни на спецификацията на продукта при продажбата му.
 • Нарушаване изправността по покривала, сенници, дамаски, чанти, гуми, багажници, дъждобрани и аксесоари (за бебешки и детски колички).
 • Нарушаване изправността по покривала, сенници, дамаски и аксесоари (за всички категории столчета за кола) .
 • Нарушаване изправността по дамаски,дюшеци, балдахини и аксесоари (за категориите кошари за спане и игра).
 • Нарушаване изправността по дамаски и аксесоари (за люлки,бънджита, проходилки,шезлонги, бебешки и детски столчета за хранене, подложки за повиване).
 • Нарушаване изправността на дамаска, цип, тик – так копчета и аксесоари ( за порт – бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе).
 • Нарушаване изправността и нараняване на плоскостите и повреди в резултат на нехайност или неспазени указания за монтаж (за дървени легла).
 • Нарушаване изправността на гуми, акумулатори,дистанционни управления и аксесоари (за акумулаторни играчки и велосипеди).


  Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума.

  Връщане на стока за ремонт или подмяна с нова е за сметка на Купувача.


  Закупена стока може да се върне в 14 дневен срок, ако не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката или с нарушен търговски вид и условията по чл.55 по ЗЗП.

  Топ Груп България ООД собственик на онлайн магазин КОСЕ БОСЕ с домейн www.kosebose.net стриктно се придържа към законите в република България като основна цел на дружеството са доволните клиенти и ясните и прозрачни взаимоотношения с тях. Ще се придържаме и изпълняваме стриктно и всяко последно изменение по закона за защита на потребителите.

  ЗАКОН за защита на потребителите

  Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., в сила от 8.09.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 1.03.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. и доп., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 57 от 28.07.2015 г.Безплатна доставка

ВИДЕО

Намерете ни

За Косе Босе